بخش های اصلی سیستم هوشمند

 

 • سنسورها
 • Node
 • Cloud
 • Gateway
 • App
 • سیستم کنترل

 

 

مزیت ها

 

 • کنترل برخط و دائمی
 • دسترسی از هر مکان و در هر زمان
 • دسترسی به داده های تاریخی
 • نمایش اطلاعات بصورت گرافیکی و نموداری
 • کاهش FCR
 • کاهش تلفات آبزیان
 • کاهش مصرف انرژی
 • کاهش نیروی انسانی
 • عکس العمل سریع در مواقع اضطراری
 • کنترل اتوماتیک
 • تبدیل داده ها به اطلاعات ارزشمند
 • نیاز به پارامترهای دوره رشد برای صادرات به برخی کشورهای اروپایی علاوه بر آزمایش محصول نهایی