پروژه طراحی سامانه آنلاین پیش‌بینی سیلاب

شرکت انگیزه نگار خاوران پروژه طراحی سامانه آنلاین پیش‌بینی سیلاب را که به عنوان قسمتی از پروژه جامع حسابداری آب در مقیاس حوضه های اصلی کشوری می‌باشد، در ابتدای سال ۹۹ شروع کرد. در این پروژه با استفاده از محصولات مختلف ماهواره ای و مدل‌های عددی هواشناسی و پیش بینی بارش و مدل‌های شبیه سازی سیلاب، پیش بینی های برخط از سیلاب را در مقیاس حوضه آبریز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. سامانه آنلاین مربوطه، مراحل توسعه خود را سپری می‌کند و پس از پیاده سازی پروتکل های امنیتی، در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.