هوشمندسازی کشاورزی

یک سیستم آبیاری زمانی به حداکثر راندمان خود نزدیک می شود که علاوه بر انتقال آب از طریق لوله و نظارت هوشمند بر نشتی ها، باتوجه به شرایط محیطی، گیاه، خاک، هوا و …. صرفا به میزان نیاز گیاه و دقیقا در زمان مناسب آبیاری انجام شود.

هوشمندسازی سیستمهای آبیاری عبارت است از بهره گیری از انواع سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری با استفاده از اینترنت اشیاء از جمله استفاده از انواع سنسورها برای بررسی شرایط محیطی و استفاده از داده های جمع آوری شده به منظور افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه آب و کشاورزی.

هوشمندسازی آبزی پروری
 • کنترل برخط و دائمی
 • دسترسی از هر مکان و در هر زمان
 • دسترسی به داده های تاریخی
 • نمایش اطلاعات بصورت گرافیکی و نموداری
 • کاهش FCR
 • کاهش تلفات آبزیان
 • کاهش مصرف انرژی
 • کاهش نیروی انسانی
 • عکس العمل سریع در مواقع اضطراری
 • کنترل اتوماتیک
 • تبدیل داده ها به اطلاعات ارزشمند