سنجش از راه دور

سنجش از راه دور به فرایند شناسایی و نظارت بر ویژگی‌های فیزیکی یک منطقه بر روی زمین با بهره‌گیری از محاسبات مرتبط با تشعشعات منتشرشده یا ... ادامه مطلب